»

                                 UWAGA !!!!!!!

100 % naszych słuchaczek  zdało egzamin zawodowy  i  uzyskało tytuł "Technika usług kosmetycznych"

                     Gratulujemy słuchaczkom i nauczycielom.