» Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Po raz kolejny 100% naszych absolwentek zdało egzamin zawodowy!

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy kosmetyczki.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Policealnej Szkoły Kosmetycznej