0

Trwa nabór na rok szkolny 2021/2022 Zapisy on-line lub w siedzibie szkoły Głogów ul. Poczdamska 3F Sekretariat szkoły  czynny jest codziennie od godz.10,00 do 14,00 tel. 768334733 lub 500 751 344

Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA

TESSA – Instytut Urody i Edukacji w Głogowie Policealna Szkoła Kosmetyczna posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 • nauka trwa 2 lata ( 4 semestry ) i odbywa się w systemach:
 • stacjonarnym ( od poniedziałku do czwartku )
 • zaocznym ( w sobotę i niedzielę, 10 zjazdów w semestrze)

W Policealnej Szkole Kosmetycznej TESSA oraz w Studium Kosmetycznym TESSA realizujemy:

 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019r
 • Symbol zawodu: 514207

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w  zawodzie Technik usług kosmetycznych  będzie mogła otrzymać:

 • Osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie  oraz świadectwo ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie.

Kwalifikacja

 • FRK.04 Wykonywanie zabiegów  kosmetycznych

Cele kształcenia

 • Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:

     Wykaz zajęć dydaktycznych:Przedmioty w kształceniu teoretycznym zawodowym

     • BHP
     • język obcy w kosmetyce: angielski
     • anatomia i dermatologia
     • chemia kosmetyczna
     • fizykoterapia w kosmetyce
     • podstawy kosmetyki
     • pracownia kosmetyki
     • podstawy przedsiębiorczości

     Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

     • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych   twarzy i ciała
     • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych  i upiększających  oczu i ich oprawy
     • wykonywanie makijażu twarzy
     • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
     • wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia
     • praktyka zawodowa

     Warunki przyjęcia Warunkiem przyjęcia  do Szkoły jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów oraz opłata wpisowego. Wymagane dokumenty:

     • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
     • podanie o przyjęcie do Szkoły Kosmetycznej (do pobrania w sekretariacie szkoły)
     • 2 fotografie
     •  dowód osobisty ( do wglądu )
     • skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły. (zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku )

     Studium Kosmetyczne

     Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji FRK.04 Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie  kwalifikacji FRK.04  wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i zaocznym, przez IV semestry ( 2 lata ) Warunki przyjęcia Warunkiem przyjęcia do Studium Kosmetycznego TESSA jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów oraz opłata wpisowego. Wymagane dokumenty:

     • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
     • podanie o przyjęcie do Studium Kosmetycznego (do pobrania w sekretariacie szkoły)
     • 2 fotografie
     •  dowód  osobisty ( do wglądy)
     • skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły.